Clubreglement

Clubreglement.

Goede afspraken maken goede vrienden...


1. Het seizoen vangt aan de laatste zondag van februari en het einde ervan is bepaald op de laatste zondag van oktober. Er wordt steeds gefietst in drie groepen met elk aangepaste snelheden en een specifiek parcours.

2. Het lidgeld bedraagt 110 EUR.
Dit bestaat uit 40 EUR lidgeld Vlaamse Wielrijdersbond (VWB)
+ 20 EUR bijdrage in de algemene onkosten
+ 50 EUR uitzet voor aanschaf van nieuwe uitrusting.
De wekelijkse uitzet bedraagt 5 EUR. niet-leden betalen 7 EUR.
Daarin zijn wekelijks twee consumaties voorzien.
Voor de dagtrippen is de uitzet 10 EUR, niet-leden betalen dan 15 EUR.
3. De clubkledij (set van 5 stuks) kan door de nieuwe leden aangekocht worden aan een vastgestelde prijs van 350 EUR, waarvan 110 EUR lidgeld (zie punt 2) en 240 EUR voor de uitrusting.4. Alle ritten starten stipt op het aangegeven uur aan ons clublokaal Het Bakhuis.
Na de rit wordt er in ons clublokaal een drankje genuttigd. Voor de vaste leden is het verplicht om in de clubuitrusting aan de trippen deel te nemen.
5. Iedereen is er tijdens de clubuitstappen toe gehouden de verkeersreglementen te eerbiedigen. Zich behoorlijk te gedragen en ervoor te zorgen dat zij mekaar en de groep tijdens de fietsuitstappen niet in gevaar brengen. Er wordt gefietst op basis van wederzijds respect voor elkaar.
6. Iedere deelnemer dient zijn snelheid aan te passen zodat iedereen het tempo kan volgen. De ritverantwoordelijke dient hierop toe te zien en de voorrijders moeten het tempo hieraan aanpassen.
De slagzin "Samen uit, samen thuis" dient naar de letter toegepast te worden.
7. Tussentijdse demarrage's tijdens een trip zijn toegestaan maar er dient daarna telkens gewacht te worden tot de ganse groep terug samen is.
Een eindspurt bij aankomst aan het lokaal willen we omwille van veiligheidsredenen verbieden. Wie zich hier niet aan houdt, verliest zijn rit in het klassement!8. Dit zijn de gemiddelde snelheden bij een normale temperatuur.
Zeker aan te passen aan de omstandigheden: wind, bergachtig, regenachtig, samenstelling van de groep, e.a.: • Team A van 30 tot .....
• Team B van 27 tot 29
• Team C van 24 tot 26
Iedereen kan wekelijks beslissen bij welk team hij start.

9. Bij eventuele pech of een nodige plasstop dienen alle leden te stoppen op de plaats van het voorval. De ritverantwoordelijke zal hierbij aan eenieder de nodige richtlijnen geven.
Bij valpartijen wordt door de VWB verzekering enkel lichamelijk letsel vergoed. Dit geld ook voor individuele trippen waarmee inwonende gezinsleden mee verzekerd zijn via de VWB.
10. Zorg ervoor dat je fiets altijd degelijk en wettelijk in orde is
Valhelm is verplicht.
Er wordt nergens afval achtergelaten, tenzij in aanwezige vuilbakken.
11. Het rittenschema van het seizoen wordt soepel geïnterpreteerd en kan op de dag van de rit zelf in onderling overleg afgelast en/of gewijzigd worden omwille van bvb weersomstandigheden, omleidingen, enz...

12. Leden die door hun gedrag de club schade toebrengen kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden en kunnen daardoor tijdelijk of definitief geschorst worden.
13. We hebben een structuur van "feitelijke vereniging".
De bestuursleden of leden kunnen dus persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen en aansprakelijkheden van de eigen daden.
14. Reglement clubkampioenschap !
De "clubkampioen(en)" word(en)t elk seizoen diegene(n) die de meeste ritten op zijn palmares heeft. Enkel de ritten waar minimaal 5 leden (A, B en C plegen samen) aanwezig zijn tellen mee voor dit klassement. Uitzondering hierop is de zondagrit die vanuit het clublokaal wordt gereden tijdens het weekend van de tweedaagse clubuitstap. Voor deze rit is er geen minimumaantal vereist om mee te tellen voor het clubkampioenschap.
Voor de dagtrippen (inclusief 2-daagse) geldt een bijkomend klassement:
DE SUPERPRESTIGE!
Iedereen die al deze superprestigeritten fietst ontvangt hiervoor een gepaste trofee.

Ieder clublid wordt verondersteld op de hoogte te zijn van deze afspraken.
Eventuele wijzigen zullen kenbaar gemaakt worden via mail en op de wabsite.https://wtc-budingen.webnode.be/
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin